Glasslock

- 30%
Bộ hộp cơm thủy tinh Glasslock 1000ml chia ngăn và 400ml kèm túi Hàn Quốc

Giá khuyến mại 315.000₫

Giá cũ: 450.000₫

- 39%
Bộ hộp thủy tinh cường lực Glasslock GL1880 Hàn Quốc

Giá khuyến mại 460.000₫

Giá cũ: 750.000₫

- 33%
Hộp thủy tinh cường lực Glasslock MBCB200 Hàn Quốc 2000ml

Giá khuyến mại 235.000₫

Giá cũ: 350.000₫

- 33%
Hộp Thủy Tinh Cường Lực Glasslock MCRB190 1900ml Hàn Quốc

Giá khuyến mại 180.000₫

Giá cũ: 270.000₫

- 38%
Lọ thủy tinh 3000ml Glasslock Hàn Quốc IP593

Giá khuyến mại 180.000₫

Giá cũ: 290.000₫

- 39%
Bộ hộp cơm thủy tinh Glasslock 715m và 2 hộp 490ml Hàn Quốc

Giá khuyến mại 315.000₫

Giá cũ: 520.000₫

- 30%
Bộ hộp cơm thủy tinh cường lực Glasslock 490ml x 3 Hàn Quốc

Giá khuyến mại 299.000₫

Giá cũ: 430.000₫

- 22%
Bộ hũ thủy tinh Glasslock IG671 (1500ml + 2000ml)

Giá khuyến mại 295.000₫

Giá cũ: 380.000₫

- 36%
Bộ 3 Hộp Thủy Tinh Chịu Nhiệt Glasslock GL1625 (350ml x 3)

Giá khuyến mại 225.000₫

Giá cũ: 350.000₫

- 56%
Hũ thủy tinh Glasslock IP612 250ml Hàn Quốc

Giá khuyến mại 55.000₫

Giá cũ: 125.000₫

- 43%
Hũ thủy tinh Glasslock IP605 700ml Hàn Quốc

Giá khuyến mại 85.000₫

Giá cũ: 150.000₫

- 40%
Hũ thủy tinh Glasslock IP608 600ml Hàn Quốc

Giá khuyến mại 75.000₫

Giá cũ: 125.000₫

- 38%
Hũ thủy tinh Glasslock IP607 400ml Hàn Quốc

Giá khuyến mại 65.000₫

Giá cũ: 105.000₫

- 37%
Bộ hộp thủy tinh cường lực Glasslock GL1122 Hàn Quốc (9 món)

Giá khuyến mại 950.000₫

Giá cũ: 1.500.000₫

- 32%
Bộ 06 hũ thủy tinh Glasslock IG805 Hàn Quốc

Giá khuyến mại 460.000₫

Giá cũ: 680.000₫

- 35%
Bộ 3 hũ thủy tinh đựng gia vị Glasslock IG802  (250ml + 400ml + 600ml)

Giá khuyến mại 189.000₫

Giá cũ: 290.000₫

- 41%
Hộp thủy tinh cường lực Glasslock MHRB250 2500ml Hàn Quốc

Giá khuyến mại 285.000₫

Giá cũ: 480.000₫

- 41%
Hộp thủy tinh cường lực Glasslock MHRB370 3700ml Hàn Quốc

Giá khuyến mại 349.000₫

Giá cũ: 590.000₫

- 36%
Hộp thủy tinh cường lực Glasslock MHRB270 2700ml Hàn Quốc

Giá khuyến mại 289.000₫

Giá cũ: 450.000₫

- 45%
Thố thủy tinh cường lực Glasslock 4000ml MBCB400-1 nắp có tay cầm

Giá khuyến mại 300.000₫

Giá cũ: 550.000₫

- 31%
Hộp thủy tinh cường lực Glasslock MBCB-200 2000ml Hàn Quốc

Giá khuyến mại 220.000₫

Giá cũ: 320.000₫

- 32%
Hộp thủy tinh tròn cường lực Glasslock MCCB205 2 lít Hàn Quốc

Giá khuyến mại 210.000₫

Giá cũ: 310.000₫

- 38%
Hộp thủy tinh cường lực Glasslock MBCB100 Hàn Quốc

Giá khuyến mại 155.000₫

Giá cũ: 250.000₫

- 39%
Bộ hộp thủy tinh cường lực Glasslock GL156 Hàn Quốc

Giá khuyến mại 399.000₫

Giá cũ: 650.000₫

- 29%
Hộp thủy tinh cường lực Glasslock MCSB090 900ml Hàn Quốc

Giá khuyến mại 135.000₫

Giá cũ: 190.000₫

- 29%
Bộ hộp thủy tinh cường lực Glasslock GL1684 (450ml và 930ml)

Giá khuyến mại 249.000₫

Giá cũ: 350.000₫

- 23%
Túi giữ nhiệt 3 lớp Glasslock TUICN2 (đựng vừa 2 hộp)

Giá khuyến mại 69.000₫

Giá cũ: 90.000₫

- 20%
Bộ hộp cơm Glasslock 2 hộp 400ml và 1 hộp 715ml kèm túi giữ nhiệt

Giá khuyến mại 320.000₫

Giá cũ: 400.000₫

- 12%
Bộ hộp cơm Glasslock MCCD072 720ml và 2 hộp OCCT045 450ml

Giá khuyến mại 315.000₫

Giá cũ: 359.000₫